Lăsați-ne mailul și vă ținem la curent! Nu o să vă plictisim. Promitem!
Spuneți-ne cine sunteți și în schimb vă dezvăluim periodic informații de ultimă oră!

Salcia energetică

Soiurile de salcie energetică produse şi comercializate de KWG – Salcie Energetică (SC Kontrastwege SRL) au fost create şi omologate de către firma suedeză Lantmännen Agroenergi pe parcursul al ultimilor 20 – 30 de ani. Compania noastră –  distribuitor autorizat în România – a înfiinţat în anul 2007 o pepinieră proprie.

Caracteristici generale

 • Salcia energetică este o plantă cu creştere rapidă (ca. 3-3,5 cm/zi), aducând în primul an 1-3 lăstari şi ajungând la 2-3 m înălţime.
 • Întreţinerea culturii este foarte simplă, o bună parte a lucrărilor fiind executată înainte şi la începutul vegetaţiei: tratament cu ierbicid total, arătura adâncă, dezinfectarea solului, plantarea şi combaterea chimică şi mecanică a buruienilor. În continuare salcia are o dezvoltare rapidă, în anul al doilea tufele aducând 10-15 de lăstari, dintre care aproximativ jumătate ating înălţimea de 6-7 m şi diametrul de până la 3-4 cm.
 • Planta dispune de o putere calorică ridicată: ca. 4.300 – 4.500 kcal/kg.
 • Pe lângă caracteristicile de mai sus, cultivarea salciei energetice prezintă o serie de avantaje care justifică răspândirea ei pe scară largă în ţările UE şi datorită cărora de câţiva ani a fost nominalizată ca plantă energetică subvenţionată.

Avantajele unei culturi de salcie energetică

 • Valorifică foarte bine terenurile improprii altor culturi, cum ar fi, de exemplu, luncile inundabile. Având capacitate mare de evapotranspiraţie (ca. 15 – 20 l / m2) se utilizează cu succes la decantarea apei menajere (în jurul staţiilor de epurare).
 • Datorită conţinutului ridicat de acid salicilic, salcia tocată nu necesită depozit acoperit. În câteva luni conţinutul de apă al tocăturii scade la 14 – 16 %, ceea ce permite prelucrarea ei (fără uscare artificială) în brichete.
 • Recoltarea unei culturi de salcie energetică se realizează cu maşini speciale de diferite capacităţi (şi preţuri) în funcţie de suprafeţele de recoltat, utilizând şi maşini agricole obişnuite (tractor, remorcă). În cazul suprafeţelor mai mari metoda cea mai rentabilă de recoltare este cea cu combine dotate cu adaptoare speciale şi care au o productivitate de 1ha/oră. Aceste lucrări se desfăşoară în lunile de iarnă (noiembrie-martie, după căderea frunzelor), asigurând astfel o mai bună exploatare a parcului de maşini şi a forţei de muncă.
 • Răspândirea culturii de salcie energetică garantează o sursă sigură şi nepoluantă de energie, dar totodată protejează pădurile şi de defrisarea continuă cauzată de goana după lemne de foc ieftine.
 • Energie regenerabilă! Perioada de viaţă a unei plantaţii este de ca. 25 – 30 de ani. După anul al doilea plantația nu necesită nici o altă intervenție în afară de recoltare. (Opţional aplicarea îngrăşămintelor chimice pentru a obţine recolte mai mari)

Producţia

 • Experienţele de până acum confirmă o producţie medie de ca. 35 t/ha la o umiditate de ca. 35%-40%, această valoare oscilând în funcţie de tipul solului şi regimul de apă, precum şi în funcţie de soiul cultivat.
 • Un calcul simplu demonstrează că o plantaţie de 20.000 ha poate să asigure sursa de energie necesară încălzirii a 145.000 apartamente. Şi să nu uităm, că acest rezultat se obţine de pe terenuri improprii altor culturi, cu un volum minim de muncă, care garantează recolta de-a lungul a 25 -30 ani.

Utilizare

În afară de scopurile energetice, salcia se mai utilizează cu succes în următoarele domenii:

 • Materie primă pentru celuloză
 • Industria farmaceutică (aspirină)
 • Materie primă pentru alcool metilic
 • Industria hârtiei
 • Industria de mobilă şi lemne de construcţii
 • Construcţii (drumuri temporare, protejarea malurilor apelor)

Economicitate

Înfiinţarea plantaţiei de salcie energetică nu reprezintă o investiţie tocmai ieftină, însă recuperarea investiţiei începe deja din anul al doilea de la plantare. Este important de menţionat că în ţările UE diferitele soiuri de salcie energetică sunt culturi subvenţionate. Subvenţiile pot fi de diferite feluri (ex. 50% din cheltuielile de înfiinţare ale plantaţiilor, subvenţii anuale, subvenţii mixte etc.) În 2010 cultura salciei energetice din România a intrat în programul de subvenţionare.

Cifrele cheie ale investiţiei

 • Costuri de înfiinţare plantaţie: aproximativ 1.640 – 2.560 EUR + TVA/ha
 • Producţie: aproximativ 20 to/ha/an la umiditate teoretică de 0% (ceea ce corespunde unei recolte de 30-35 to/ha la umiditate de recoltare de 40%)
 • Preţ tocătură: aproximativ 55 EUR/to (la umiditate teoretică de 0%)
 • Termen de recuperare al investiţiei: 3 – 4 ani
 • Profit din exploatare (după anul 3): 2.200 – 2.800 EUR/ciclu de 2 ani
 • Perioada de exploatare a plantaţiei: 25 – 30 de ani