Fonduri UE pentru producători de peleți și brichete

În perioada 20.03.2014 – 17.04.2014 se află în derulare proiectul European denumit “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”

Prin acest program se urmărește sprijinirea microintreprinderilor din mediul urban pentru a crește competitivitatea și a valorifica resursele și forța de muncă locală.

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei), fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, este una din categoriile eligibile pentru acest program.

Fondurile pot fi accesate de microintreprinderi care nu au beneficiat în ultimii 5 ani de fonduri pentru același tip de proiect, care nu se află în stare de insolvență sau faliment, care nu au credite restante la data depunerii și care şi-au îndeplinit obligațiile de plată ale impozitelor și contribuțiilor sociale. De asemeni, solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin un an fiscal și să fi obținut profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Valoaraea maximă a finanţării este de 200.000 EUR şi este 100% nerambursabilă.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi partenerii noştri de la compania CEPU, firmă specializată în realizarea proiectelor unionale. Persoană de contact: Hajdu Doina, 0751 244.011