Întâlnirea anuală a producătorilor licenţiaţi in salcie energetică

În perioada 5-7 septembrie 2012 a avut loc în Ungaria şi Slovacia întâlnirea anuală a producătorilor licenţiaţi in salcie energetica cu proprietarul suedez al licenţei. Cu această ocazie s-au prezentat mai multe referate despre cercetările efectuate în domeniu, ca de ex: technologii privind administrarea îngrăşămintelor, recolte obţinute la diferite soiuri de salcii, puteri calorice ale diferitelor soiuri, rezistenţa soiurilor la condiţiile de secetă, rezultatele cercetărilor cu soiuri rezistente la temperaturi înalte şi secetă, situaţia legislativă în diferite ţări, combaterea vânzărilor ilegale. De asemenea s-au stabilit teritoriile geografice în care fiecare producător licenţiat are dreptul de a vinde material seditor.

Conform statisticilor prezentate, SC Kontrastwege SRL s-a clasat pe prima poziţie în Europe Centrală şi de Est în privinţa vânzărilor de butaşi de salcie energetică.

S-au stabilit direcţiile de preocupare ale grupului pentru perioada următoare, după care întâlnirea s-a încheiat cu o vizită la o centrală energetică şi la un utilizator de tocătură de salcie energetică pentru încălzire.