Piaţa energetică a României: dezechilibru în sistem

Planuri măreţe în agendă

Strategia energetică pentru perioada 2014-2035 reprezintă un obiectiv important pe agenda Departamentului pentru Energie. Scopurile principale ale strategiei sunt obţinerea unui mix energetic echilibrat, eficienţa energetică, atragerea investitorilor în domeniul energetic, îmbunătăţirea independenţei energetice, reducerea emisiilor nocive, integrarea pieţei de energie din România în piaţa de energie europeană.

Piaţa energiei regenerabile este dezechilibrată

În ceea ce priveşte energiile regenerabile, în perioada următoare, se urmăreşte dezvoltarea prudentă a acestui sector. Până la ora actuală sectorul de eoliene şi fotovoltaice s-a dezvoltat într-un ritm accelerat şi nesustenabil, astfel că pe viitor se urmăreşte echilibrarea acestui sector prin susţinerea producţiei de energie din biomasă. Conform rapoartelor ANRE, la finalul anului 2013 existau 73 de producători autorizaţi în eolian, 77 în hidro, 395 în fotovoltaice şi doar 14 în biomasă. În ceea ce priveşte capacitatea electrică instalată, aceasta a fost de 796 MW în centralele eoliene, 103 MW în hidrocentrale şi doar 37 MW în cele pe biomasă. Această dezvoltare masivă a unora dintre sursele regenerabile produc defecţiuni în sistem. Din acest motiv se urmăreşte crearea unui echilibru în producţia de energie provenită din surse regenerabile prin susţinerea dezvoltării sectorului de biomasă.

Culturile energetice reprezintă o prioritate

Culturile energetice reprezintă o importantă sursă de biomasă. În prezent, conform declaraţiei ministrului Daniel Constantin, în România există aproximativ 1 milion de hectare de teren ce ar putea fi utilizat pentru înfiinţarea acestor culturi. Din 2011, culturile energetice sunt eligibile la plata subvenţiei pe suprafaţă şi la plata subvenţiei pentru motorină. De asemeni investiţiile în biomasă vor fi susţinute şi în cadrul PNDR 2014-2020, prin două măsuri: „Investiţii în active fizice” şi „Dezvoltarea exploataţiilor şi intreprinderilor”, submăsura „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de active neagricole”.