Plantații eșuate

Nerespectarea tehnicilor de cultivare recomandate de echipa noastră poate duce la compromiterea culturii de salcie enerfetică. În continuare vă vom împărtăşi din experienţele proprii şi vom enumera câteva situaţii ce au compromis plantaţiile unora dintre clienţii noştri.

Alegerea necorespunzătoare a terenului

Deşi salcia nu este pretenţioasă faţă de sol, există situaţii ce trebuie evitate. Solurile grele, tasate, impermeabile, pe care stagnează apa o lungă perioadă de timp nu se recomandă. De asemeni solurile nisipoase, excesiv de permeabile, deschise la culoare, nu sunt potrivite acestei culturi. Pe un astfel de sol salcia energetică va avea un procent de răsărire scăzut, creşteri reduse şi o perioadă de viaţă mult mai scurtă.

1 sol necorepunzator   1 teren pregatit necorespunzator

Nerespectarea epocii de plantare

Recomandarea noastră este ca înfiinţarea plantaţiilor să se facă începând cu luna martie până la finalul lunii aprilie. Nerespectarea acestei cerinţe a dus la compromiterea unor culturi. Depăşind perioada optimă, temperaturile au crescut, rezerva de apă din sol a scăzut, iar butaşii abia plantaţi nu au găsit condiţiile necesare dezvoltării.

Bolile şi dăunătorii din sol

Salcia energetică nu prezintă boli şi dăunători specifici. Totuşi există anumiţi dăunători sau agenţi patogeni ce atacă o gama variată de plante, printre care şi salcia. Riscul este ridicat în cazul terenurilor neîngrijite şi în cazul celor pe care s-a practicat monocultura. În aceste cazuri se recomandă efectuarea analizelor de sol şi în cazul în care sunt pozitive, efectuarea tratamentelor corespunzătoare înainte de înfiinţarea culturii.

   

Întreţinerea culturii în primul an

Experienţa ne-a dezvăluit că primul an este decisiv în reuşita unei plantaţii de salcie. Este obligatoriu ca în primul an buruienile să fie ţinute sub control şi să se efectueze operaţiile necesare pentru combaterea buruienilor. În caz contrar butaşii nu işi vor putea dezvolta rădăcinile în condiţii optime, iar plantele vor avea creşteri reduse şi vor fi sensibile la condiţiile de mediu.

   

Se poate și altfel!

KWG – Salcie Energetică furnizează clienţilor documentaţia completă pentru asigurarea unor plantaţii de salcie energetică sănătoase şi rentabile din punct de vedere economic. Respectarea acestor recomandări reprezintă garanția unor plantații reușite și sănătoase de care vă veți bucura pentru 20-30 de ani.
   

   plantatie sanatoasa 5