Renexpo 2013 – interesant dar cu lipsuri

În perioada 20-21 noiembrie 2013 a avut loc cea de a VI-a ediție a expoziției RENEXPO South-East Europe, la Exporom București. În cadrul expoziției s-au organizat diferite conferințe tematice, în cadrul cărora s-au prezentat referate de interes general pentru grupurile țintă din domeniul energetic. KWG – Salcie Energetică a participat la două conferințe, prezentând două referate despre salcia energetică.

Salcia Energetică pentru comunitățile locale 

În data de 20 noiembrie în cadrul Zilei Primarilor am prezentat referatul intitulat ”Salcia Energetică, o soluție pentru comunitățile locale în vederea rezolvării problemelor energetice” (prezentarea poate fi descărcată de aici). În fața audienței (Asociația Partener pentru Administrație Publică Locală București, primari din mai multe localități, agricultori, oameni de afaceri, etc.) s-au prezentat soluții pentru rezolvarea problemelor energetice cu care se confruntă localitățile din întreaga țară. Soluția propusă constă din realizarea de plantații de salcie energetică cu scopul ca biomasa rezultată să fie utilizată în centrale de cogenerare pentru producerea de curent electric și apă caldă, energia generată astfel urmând să fie utilizată pentru iluminatul și încălzirea spațiilor publice.

Au fost prezentate mai multe tipuri de centrale de cogenerare pe biomasă (de mărimi diferite) precum și calcule referitoare la suprafețele de salcie energetică necesare pentru asigurarea biomasei. La discuțiile libere au fost elucidate multe dintre întrebările ridicate de cei interesați.

Găsiți mai jos un exemplu de centrală de cogenerare pe bază de biomasă, care poate asigura necesarul de curent electric și apa caldă pentru încălzirea spațiilor publice (primărie, școli, grădinițe, case de cultură, biserici, dispensar medical, etc.) pentru o localitate de până la aproximativ 5.000 de locuitori:

Centrală de cogenerare pe biomasă de capacitate mică

 • Energie electrică: 140 kW/h
 • Energie termică (apă caldă): 1 Gcal/h
 • Consum de biomasă: 500 kg/h
 • Suprafață betonată necesară: 1.500 mp
 • Durata de funcționare: 8.600 ore/an
 • Durata de viață: 20 ani
 • Preț standard: 750.000 EUR
 • Preț varianta containerizată: 850.000 EUR

 

Salcia Energetică pentru centrale energetice de cogenerare

În data de 21 noiembrie a avut loc cea de VI-a Conferință Internațională de Biomasă în România. În cadrul acestei conferințe s-a prezentat o serie de referate care analizau situația biomasei în România, sursele de biomasă (silvice, agricole, biomasă cultivată prin plantații energetice), modul de utilizare al acestora, condiții legale pentru proiecte de biomasă, aspecte financiare, plantații energetice (salcie energetică, miscantus), precum și diferite utilaje pentru producerea de energie electrică și termică din biomasă.
Referatul prezentat de KWG – Salcie Energetică s-a intitulat ”Salcia Energetică, materie primă pentru centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de biomasă” (prezentarea poate fi descărcată de aici). În cadrul acestui referat am evidențiat importanța asigurării resurselor proprii de materie primă pentru proprietarii de centrale de cogenerare, ținând cont de următoarele:

 • în toată Europa, inclusiv și în România, există o lipsă acută de biomasă necesară funcționării acestor centrale
 • realizarea unor plantații care să asigure materia primă necesară centralelor de cogenerare (sunt consumatori mari de biomasă, de cca. 100 000 to/an) asigură siguranța materiei prime și o independență față de evoluția prețurilor
 • un preț de cost foarte avantajos (20-25 Eur/to) față de prețul pieții de 45-50 Eur/to.

 

Renexpo – pro și contra

Cu toate că subiectele Conferinței au fost de mare interes, din păcate trebuie să menționăm și câteva aspecte mai puțin plăcute ale acestui eveniment. Acesta a fost compromis de exemplu de probleme organizatorice, cum ar fi nerezolvarea traducerii sincron din cauza că nu s-au asigurat căștile necesare. Astfel programul s-a prelungit foarte mult, iar prezentările au fost fragmentate de traducerea fracționară. Este de neacceptat și faptul, că unele discuții de interes general anunțate în prealabil au fost anulate din cauza neprezentării celor care trebuiau să le prezinte.