Știri KWG – Reguli pentru depozitarea gunoiului de grajd

Reguli pentru depozitarea gunoiului de grajd

Conform Codului de Bune Practici Agricole, fermierii au obligația de a respecta o serie de reguli în ceea ce privește depozitarea gunoiului de grajd. Nerespectarea acestora atrage pierderea subvenției. Printre cele mai importante reguli de respectat, pentru a evita poluarea apelor cu nitrați proveniți din ferme se numără, existența unei capacități de stocare care să fie mai mare decât necesarul de stocare, amplasarea capacității de stocare să fie la minim 50 m distanță de locuințe și surse de apă potabilă, capacitățile permanente să fie construite din beton și să fie prevăzute cu hidroizolații.
Sursă: http://www.agrointel.ro 

Care sunt riscurile incendierii miriștilor?

Ne aflăm în perioada de igienizare a terenurilor agricole. Deși această practică este interzisă, mulți fermieri  aleg să incendieze terenurile pentru a scăpa de resturile vegetale. Cei care aleg această metodă trebuie să știe că astfel de practici au un efect nociv asupra calității solului, pot duce la pierderea controlului asupra focului și îi pot face să piardă subvențiile, deoarece inspectorii A.P.I.A. desfășoară controale pe teren pentru a identifica parcelele incendiate.
Sursă:http://www.agroromania.manager.ro

Întocmirea contractului de arendă

Arendarea bunurilor agricole se face în baza contractului de arendă. Acesta se încheie în scris și trebuie să conțină următoarele aspecte: părțile contractante și datele acestora, descrierea detaliată a obiectului contractului, modalități de plată a arendei, răspunderile fiecărei părți, durata contractului. Costurile pentru redactare și înregistrare revin arendașului.
Sursă: http://www.agrointel.ro

Ghidul de utilizare durabilă a biomasei

Conștientizarea importanței sectorului de bioenergie în reducerea emisiilor nocive, a dus la apariția ghidului How2Guide pentru bioenergie. Bazat pe studii de nivel mondial, ghidul dorește să ofere factorilor de decizie, metoda și tehnologia prin care pot implementa cu succes programe de bioenergie naționale și locale cu ajutorul resurselor din țara respectivă.
Sursă: http://www.bteam-energy.ro