Ofertă pentru utilizatori industriali

Salcia energetică (ca și biomasa în general) reprezintă o materie primă excelentă pentru  industria de peletizare și de brichetare. Continuitatea resurselor (plantații cu viață îndelungată de 25-30 de ani) precum și valoarea energetică ridicată și stabilă a recoltei reprezintă motive convingătoare pentru aceste unități industriale.

Pe de altă parte în ultimii ani a apărut și o nouă categorie de consumatori industriali: centrale energetice de diferite mărimi care, utilizând ca materie primă biomasa, produc curent electric și apă caldă. Aceste centrale pot utiliza și deșeurile agricole (paie, coceni etc.), dar aceste materiale au o putere calorică mai redusă.

Lipsa materiei primă pentru aceste unități a rămas o problemă acută, mai ales când este nevoie de o materie primă de calitate. Prin realizarea de plantații de salcie energetică aceste unități pot fi asigurate cu materie primă de calitate la un preț de cost foarte bun și se asigură o independență față de fluctuația prețului materiei prime, care arată tendință de creștere permanentă (datorită lipsei de biomasă de calitate).

Exemple concrete

Unitate de brichetare cu o capacitate de 0,5 to/h

 • Regim de lucru: trei schimburi/zi
 • Timp de lucru: 7.000 ore/an
 • Necesar de materie prima: 3.500 to/an (la umiditatea de recoltare)
 • Plantație de salcie energetică necesară: aprox. 150 ha (în funcție de zonă)
 • Cost înființare plantație: aproximativ 345.000 EUR + TVA
 • Preț de cost tocătură proprie: aprox. 12 EUR/to, rezultă aprox. 42.000 EUR/an
 • Comparație – preț de piață tocătură: 25-35 EUR/to, rezultă aprox. 105.000 EUR/an
 • Termen de recuperare al investiției: 5 ani
 • Durată de viață a plantației: 25-30 de ani, perioadă în care materia primă este asigurată la un preț care nu depinde de fluctuația pieții

Unitate de peletizare cu o capacitate de 1 to/h

 • Regim de lucru: trei schimburi/zi
 • Timp de lucru: 7.000 ore/an
 • Necesar de materie prima: 11.000 to/an (la umiditatea de recoltare)
 • Plantație de salcie energetică necesară: aprox. 450 ha (în funcție de zonă)
 • Cost înființare plantație: aproximativ 1.035.000 EUR + TVA
 • Preț de cost tocătură proprie: aprox. 12 EUR/to, rezultă aprox. 132.000 EUR/an
 • Comparație – preț de piață tocătură: 25-35 EUR/to, rezultă aprox. 330.000 EUR/an
 • Termen de recuperare al investiției: 4-5 ani
 • Durată de viață a plantației: 25-30 de ani, perioadă în care materia primă este asigurată la un preț care nu depinde de fluctuația pieții

Pentru realizarea plantațiilor, asigurăm material săditor, tehnologia de cultivare, prestatori pentru plantare și recoltare, informații despre diferiți furnizori de utilaje, precum și soluții tehnice de realizare a dorințelor Dvs.

 

Contactați-ne acum pentru mai multe informații!