Conferinţă internațională în cadrul proiectului european M2RES

KWG – Salcie Energetică este un participant activ în cadrul dezbaterilor despre energie regenerabilă și producerea și utilizarea biomasei.

Un eveniment pe acest subiect a fost organizat pe data de 28 mai 2014 sub titlul ”Conferinţă Internațională în cadrul Proiectului Sud Est European M2RES: Strategii de recuperare a terenurilor marginale, investiţii în noile tehnologii de producere a energiei”. Conferinţa a avut loc la hotelul Ramada Majestic din București.

Evenimentul a fost organizat ca forma finală de mediatizare şi dezbatere a colaborării între 11 parteneri SEE din 8 țări europene, timp de 3 ani în cadrul Proiectului M2RES (“From Marginal to Renewable Energy Sources”)

Cu această ocazie, în calitate de invitat special, reprezentantul KWG – Salcie Energetică, dl. Benkő Sándor a prezentat un material cu titlul ”Salcia energetică cultivată pe terenuri marginale, în folosul autorităților locale”. Dl. Benkő a subliniat prin cazuri concrete existenţa în România a unor suprafeţe mari (~ 500.000 ha) de terenuri marginale cu umiditate ridicată, care nu pot fi utilizate pentru culturi agricole alimentare, care însă sunt adecvate pentru culturi de salcie energetică. Au fost prezentate cazuri concrete de plantații realizate cu succes şi terenuri, unde în afara plantației de salcie energetică nu se cultivă nimic.

Succesul dezbaterii a fost confirmat atât de participanţi cât şi de organizatorii evenimentului. “Am fost foarte plăcut impresionată. Înțeleg de ce au fost impresionați si ceilalți participanți care, după conferință, mi-au transmis impresiile lor. În consecinţă, vă mulțumesc pentru participare, pentru efortul de timp făcut şi pentru entuziasmul Dvs.” Dna. Manuela Drăghicescu, Executive Director APSNE SUNE, New Energy Industry Association

Pe de altă parte şeful delegației italiene, Dl. Ing. Prof. Donato Bedin ne-a propus participarea la un proiect comun cu reprezentanţii italieni, KWG – Salcie Energetică asigurând partea practică în realizarea proiectului.

Concluzia finală ce se poate deduce din acest eveniment este, că în România există condiții remarcabile pentru cultivarea de biomasă, iar rezultate sunt pe măsură. Însă eforturile depuse pentru popularizarea pe scară cât mai largă trebuie continuate fără întrerupere.